Szentistváni Szülők a Diákokért Egyesület

 

Az egyesület elnöksége 2017-től:

Elnök:

Darabos András

Elnökhelyettes:

Gálné Gergity Ildikó

Titkár:

Dobsi Beáta

Az egyesület korábbi elnöksége:

Elnök:

Markóné Keszthelyi Boglárka

Elnökhelyettes:

Nádainé Andriska Krisztina

Titkár:

Görögné Varga Eszter

A Szentistváni Szülők a Diákokért Egyesület 2002 óta támogatja az iskola diákjait elsősorban kulturális, esetenként szociális céllal (táborozási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, versenyek nevezési díjai).

Az iskola alapítványának bevételeit az 1000 Ft/év/családonkénti tagdíjak és természetes, ill. jogi személyek adományai teszik ki. Az egyesület támogatására az adó 1%-ának felajánlásával is lehetőség van. Adószámunk: 18363584-1-03.

Lehetőségeink szerint részt veszünk a gyerekek iskolai, szabadidős programjainak megszervezésében; oktatási és kulturális programok szervezésében, iskolai szervezésű versenyek lebonyolításában, jutalmazásban és díjazásban. Támogatjuk a Szülői Szervezet által szervezett rendezvényeke; a tehetséges tanulókat (versenyek nevezési díja, jutalmazás), valamint az iskolai oktató – nevelő munkát segítjük eszközökkel, és az iskola szakmai tevékenységét pályázatokkal.

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak a segítőknek, akik szakmai és erkölcsi támogatásukkal hozzájárulnak a működéshez, valamint azoknak a családoknak, akik anyagi támogatással segítenek, hogy a Szentistváni Általános Iskola tanulói minél több kulturális programon vehessenek részt.