Tantestületünk

 
  Név Beosztás
szak
Tanított tantárgyak
Gugán Antal intézményvezető
horvát nyelvű tanító,
felsőfokú közművelődési szakember,
oktatás informatikus
horvát népismeret  
Papp Attila intézményvezető-helyettes
történelem, francia szakos tanár,
könyvtáros informatikus
történelem  
Balatonné Sáfrány Erika osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
technika
Barabásné Karácsonyi Erika osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
Csipak Kornél Csipak Kornél osztályfőnök, tanár
matematika,
informatika
testnevelés
matematika,
testnevelés
Földiné Varga Katalin osztályfőnök, tanár
magyar, orosz
magyar nyelv és irodalom
kompetencia alapú oktatás - szövegértés
Ispánovity Rozália tanár
angol
Konkoly Rita tanító
tanító
mentálhigiénés szakember
napközis nevelő  
Nagyné Karmó Valéria osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
kompetencia alapú oktatás - matematika
Osztrogonácz József óraadó
középiskolai tanár
történelem, horvát
történelem
Pásztorné Horváth Izabella osztályfőnök, tanító
pedagógia egyetemi végzettség
tanító  
Pető Ferenc osztályfőnök, középiskolai tanár
földrajz, testnevelés
természetismeret
földrajz
testnevelés
Polyák Judit tanár
biológia, horvát

biológia
természetismeret
horvát nyelv
Szászné Garamvölgyi Erika osztályfőnök, tanító
tanító
tanító