Tantestületünk

 
  Név Beosztás
szak
Tanított tantárgyak
Osztrogonácz József igazgató
középiskolai tanár
történelem, horvát
történelem
Havassy Sándorné igazgatóhelyettes
tanító
matematika
Gugán Antal igazgatóhelyettes
horvát nyelvű tanító, felsőfokú közművelődési szakember, oktatás informatikus
informatika  
Ábrahámné Tóth EdiT osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
Balatonné Sáfrány Erika osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
technika
Barabásné Karácsonyi Erika tanító
tanító
napközis nevelő
Baracsiné Lábdy Ágnes osztályfőnök, tanár
biológia, testnevelés
osztályfőnök
természetismeret
etika
biológia
testnevelés
Batinkov Mária tanár
német, horvát, orosz
horvát nyelv
Csicsorné Polyák Judit osztályfőnök, tanár
biológia, horvát
osztályfőnök
biológia
etika
természetismeret
horvát nyelv
Csipak Kornél Csipak Kornél tanár
matematika,
informatika
testnevelés
matematika,
testnevelés
Földiné Varga Katalin osztályfőnök, tanár
magyar, orosz
osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom
kompetencia alapú oktatás - szövegértés
Gyukity Márta osztályfőnök, tanító
tanító
tanító,
fejlesztő foglakozások
Ispánovity Rozália tanár
angol
Kollár Adrienn osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
néptánc
Konkoly Rita tanító
tanító
mentálhigiénés szakember
napközis nevelő  
Lantos Kornélia osztályfőnök, tanár
magyar, orosz, könyvtár
osztályfőnök
magyar
média
Nagyné Karmó Valéria osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
kompetencia alapú oktatás - matematika
Papp Attila könyvtáros
történelem, francia,
könyvtáros informatikus
   
Pásztorné Horváth Izabella tanító
pedagógia egyetemi végzettség
napközis nevelő  
Perlerné Bencsik Zsuzsanna osztályfőnök,
középiskolai tanár
történelem, orosz, angol
osztályfőnök
történelem
angol nyelv
kompetencia alapú oktatás - angol nyelv
Pető Ferenc középiskolai tanár
földrajz, testnevelés
természetismeret
földrajz
testnevelés
Siposné Borsay Marianna osztályfőnök, tanító
tanító
tanító
kompetencia alapú oktatás - szövegértés
fejlesztő foglalkozások
Szászné Garamvölgyi Erika tanító
tanító
tanító